info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

transitie GGZ zorgprestatiemodel

Transitie in de GGZ & FZ: Ben je klaar voor het zorgprestatiemodel?

Het zorgprestatiemodel is het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg dat per 1 januari 2022 ingaat. Het zorgprestatiemodel moet een stuk transparanter worden dan het huidige db(b)c en zzp systeem.

Eenvoud

De kern van het nieuwe model is eenvoud: zowel zorginstellingen als patiënten krijgen hierdoor meer overzicht in de bekostiging en facturatie. De declaratieregels zijn versimpeld. Zo komt de minutenregistratie van directe en indirecte tijd te vervallen. Prestaties, in de vorm van een consult of een overnachting in de kliniek, bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt.

Per 2022 gaat registeren en declareren dus op een andere manier.
Dit heeft nogal wat consequenties voor een GGZ en FZ instelling: niet alleen op het gebied van registreren en factureren, maar ook voor de andere processen zoals contracteren en (personeels)planning. Eind 2021 worden alle db(b)c’s ‘hard’ afgesloten. Daarvoor dient de registratie in het huidige bekostigingssysteem op orde te zijn.

Op hoofdlijnen behelst de overgang naar het zorgprestatiemodel de volgende veranderingen:

  • er moet conversie plaatsvinden van oude naar nieuwe tarieven
  • de inhoud en samenstelling van het tarief wijzigt
  • het tarief heeft effect op de kostprijzen.

Nog veel voorbereidend werk te verzetten!

Daarnaast dienen er afspraken gemaakt te worden met zorgverzekeraars (frictie), nieuwe afspraken met betrekking tot de inzet van onderaannemers en er zal sprake zijn van nieuwe normen voor de zorginzet.

Op het gebied van de AO/IC en ICT zal onder andere een nieuwe inrichting van het EPD inclusief het declaratiesystemen nodig zijn waarbij een update van het (zorg)dienst-tot-declaratie proces centraal staat.
Kortom: er valt nog veel voorbereidend werk te verzetten in 2021!

FICARE ondersteunt bij grote organisatorische veranderingen. FICARE heeft kennis van de GGZ en FZ en kan helpen bij deze verandering met kennis en ervaring op het gebied van:

FICARE ondersteunt bij grote organisatorische veranderingen.
FICARE heeft kennis van de GGZ en FZ en kan helpen bij deze verandering met kennis en ervaring op het gebied van:

  • financiën
  • ICT-migratie
  • procesoptimalisatie
  • projectleiderschap en
  • contractering

INZICHT | ACTIE | RESULTAAT

Om je een compleet pakket te kunnen bieden, werken wij voor de zorg inhoudelijke ondersteuning rondom het zorgprestatiemodel samen met bureauhelder (//www.bureauhelder.nl).