info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

Standard Business reporting | FICARE

SBR voordelig voor ondernemers

Ondernemers kunnen vanaf 2013 hun gehele financiële administratie voor hun inkomsten- en vennootschapsbelasting aanleveren bij één standaard: Standard Business Reporting (SBR). Nu doen zij dit nog via verschillende verplichte rapportages aan de Belastingdienst, KvK en het CBS. MKB-Nederland ziet in het standaardiseren van de bedrijfsrapportage veel voordelen voor het bedrijfsleven. Zo zullen bedrijven minder tijd kwijt zijn aan het invullen van de financiële gegevens.

Via het SBR kunnen ondernemers rechtstreeks aangifte doen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting via eigen softwarepakketten of via intermediairs, zoals accountants. Verder kunnen de komende jaren ook andere belastinggegevens, de aanlevering van statistieken bij het CBS, de commerciële jaarrekening bij de KvK en kredietaanvragen bij banken via de nieuwe automatiseringsstandaard gebeuren. En dat levert een aanzienlijk efficiencyvoordeel op, stelt MKB-Nederland. Veel verschillende organisaties ondersteunen de nieuwe aanpak.

MKB-Nederland heeft er vertrouwen in dat de kosten van het nieuwe systeem niet voor rekening van het bedrijfsleven komt. Overheid, banken, softwareleveranciers en intermediaire dienstverleners van ondernemingen (zoals accountants) stellen in een verklaring dat zij niet verwachten dat de kosten worden doorberekend aan bedrijven. Op basis van de gemaakte afspraken gaan MKB-Nederland en VNO-NCW er vanuit dat de efficiencyvoordelen zoveel mogelijk aan ondernemingen wordt doorgegeven.

De intentieverklaring voor het SBR-programma is ondertekend door minister Verhagen (Economische Zaken), staatssecretaris Weekers (Financiën), organisaties van accountants, softwareleveranciers, een vertegenwoordiging van banken, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Niet alleen ten behoeve van overheidsrapportages maar tevens efficiënt en veilig aanleveren van kredietrapportages

Met Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) kunt u kredietrapportages digitaal bij uw bank aanleveren via een veilige bancaire infrastructuur. Dit leidt tot een snellere en betere beoordeling van uw kredietaanvraag of periodieke rapportage.

Banken gebruiken de rapportage niet alleen voor het beoordelen en reviseren van financieringsaanvragen, maar ook voor het opstellen van branche-informatie en economische rapportages. Er is de banken veel aan gelegen om SBR daadwerkelijk in te voeren. Op die manier realiseren zij voordelen, zoals geautomatiseerde verwerking van al die rapportages en eenduidige opslag van meer gegevens dan nu het geval is

Als uw administratie is afgestemd op SBR, dat gebruikmaakt van de rapportagetaal XBRL, dan worden de gegevens volgens eenduidige definities vastgelegd. Dankzij SBR en de bijbehorende definities wordt uw kredietaanvraag beter en sneller beoordeeld.

Hoe werkt XBRL /SBR?

Middels een label (tag) worden financiële maar ook niet-financiële gegevens herkenbaar gemaakt. Bij voorkeur wordt de tag al in de primaire bron vastgelegd. Voor financiële gegevens vindt het taggen dus plaats in de financiële administratie. Alle vervolgstappen in het werkproces kunnen op die manier profiteren van de tags die in de bronadministratie zijn aangebracht. Taggen is in beginsel een eenmalige klus en wat de financiële gegevens betreft vergelijkbaar met het koppelen van rekeningnummers aan een mapping- of rapportagecodeschema.

Elke afzonderlijke rapportage (KvK, fiscus, bank etc) heeft zijn eigen rapportagecodeschema die vanuit de bronbestanden eenvoudig kan worden aangeleverd.

Ficare kan u bij de opzet verder op weg helpen, zodat u zelf in staat bent om uw periodieke rapportage en aangiftes met SBR te verzorgen

Meer tijd om te ondernemen, minder tijd voor uw administratie.

30 mei 2011