info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

Lean in de zorg FICARE

Uitkomsten Masterclass Lean in de zorg: Door werkdruk geen tijd om te verbeteren!

  • 120.000 vacatures in de zorg…
  • Werkdruk neemt nog altijd toe!
  • In 2040 zijn de zorgkosten van € 75 mrd naar € 175 mrd gestegen.

Deze berichten in de media waren voor FICARE aanleiding om samen met Windesheim een onderzoek uit te voeren hoe zorginstellingen hun werkprocessen met LEAN kunnen verbeteren. Want kan slimmer werken een bijdrage leveren aan het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van de kwaliteit van de zorg?

Op 26 juni jl. presenteerden drie studenten van Windesheim de resultaten van hun onderzoek bij 11 zorginstellingen: Lean in de Zorg.
De belangrijkste aanbevelingen zijn dat er winst valt te behalen door:

  1.  Tijd vrij te maken om processen te verbeteren;
  2.  Klantwaarde inzichtelijk te maken;
  3.  Kennis en kunde van medewerkers actief in te zetten voor verbetering.

Geen tijd om te verbeteren!?

Door de hoge werkdruk nemen zorginstellingen niet of nauwelijks tijd om te bezien of processen slimmer ingericht kunnen worden. Terwijl de tijdsinvestering om processen te verbeteren tot wel 50% tijdswinst in de dagelijkse processen zelf kan opleveren.

Bij het verbeteren van processen is het van belang om in kaart te brengen welke processtappen klantwaarde toevoegen en welk processtappen verspillingen zijn. Dat inzicht levert mooie aanknopingspunten voor echte verbetering op.

Uit het onderzoek van de studenten kwam ook naar voren dat maar weinig zorginstellingen gebruik maken van de kennis en ervaring van hun medewerkers om de zorgverlening te verbeteren. Medewerkers geven zelf juist aan dat zij in hun dagelijks werk direct ervaren wat onhandige en onlogische werkwijzen zijn en wat slimmer kan. Helaas wordt er (te) weinig geluisterd wordt naar de verbeterideeën van medewerkers.

Duidelijke strategische kaders nodig

Mariëlle Zwaga, docent minor ‘Zorgprocessen beter maken’ op Windesheim onderschrijft de uitkomsten van het onderzoek.
Op basis van haar praktijkervaring vertelde zij in de masterclass dat het stellen van duidelijke strategische kaders en het aanbrengen van focus op de belangrijkste doestellingen zorginstellingen helpt de kwaliteit van de zorg structureel te verbeteren.
Deze structurele verbetering wordt volgens haar voor 25% door de structuur en voor 75% door de cultuur bepaald.

Toepassen blockchain-technologie voor elektronische klantendossiers

De masterclass werd afgesloten door Michiel Klinge van Lemoncare, een startup die zich richt op het toepassen van blockchain in de zorg. Met de blockchaintechnologie is een pilot gestart om elektronische patiëntendossiers aan elkaar te koppelen zodat zowel de patiënt, behandelaars en mantelzorgers altijd direct over de actuele en juiste patiëntinformatie beschikken. Naast betere en snellere zorg levert dit ook een forse kostenbesparing op. Wilt u meer weten over de resultaten van het onderzoek en wat Lean voor u kan betekenen?

 

Bel of mail onze Lean-in-de-Zorg-experts:

Jaap Smit (06-12803782, Jaap@ficare.nl) of

Ronald Koerhuis (06-20704659, Ronald@ficare.nl)

Of vul onderstaand contactformulier in:

Contacformulier

 

Lees ook:

LEAN: Logisch!