info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

Lean management | FICARE

Lean: logisch!

Bent u tevreden over de efficiëntie van uw organisatie?

Of kan het allemaal nog wel wat slimmer en handiger? De Lean filosofie kan helpen om uw organisatie slim en slank in te richten, zodat u van nog meer waarde kunt zijn voor uw klanten. Op een verbluffend eenvoudige en toegankelijke manier verbetert u met Lean uw bedrijfsprocessen. Met als resultaat: meer tevreden klanten, een hogere productiviteit, meer betrokken medewerkers en betere bedrijfsresultaten. Klinkt dit te mooi om waar te zijn?

De kern van Lean is: dagelijks bezig zijn met verbeteren. Alles en iedereen (mensen, middelen en processen) stelt de klant centraal en richt zich op het toevoegen van waarde en verwijderen van verspillingen. Het klinkt zo logisch dat je je kunt afvragen of je wel een methode of filosofie nodig hebt en niet gewoon op je eigen boerenverstand kunt varen.

Verspillingen ontstaan vaak sluipend

In de praktijk blijkt Lean een manier van denken en werken, die organisaties helpt om stappen te maken die ze anders niet zouden maken. In de loop van de tijd zijn in de processen en teams immers vaak allerlei gewoontes geslopen. Gewoontes die de klant niet altijd dienen. Hierdoor ontstaan verspillingen als voorraden, overbodige handtekeningen en/of controles en dubbele invoer. Ook verkeerde inzet van medewerkers kun je zien als verspilling. Inzet van te hoog geschoolde collega’s kan tot onnodig hoge personeelskosten leiden, inzet van te laag geschoolde medewerkers tot een beperkt overzicht. Neem je deze verspillingen weg en voeg je uitsluitend waarde toe, dan wordt een proces tenger, slank; ‘lean’ op z’n Engels.

Weg met die paarse krokodil!

De meeste verspillingen treden op tussen afdelingen of tussen bedrijven. Als wij met een organisatie aan de slag gaan, besteden we hier veel aandacht aan. We halen de paarse krokodil uit uw organisatie. Weg met de bureaucratie!

Eenvoudig en toegankelijk

Het mooist is het als medewerkers in een organisatie er zelf al over nadenken hoe ze de dagelijks gang van zaken kunnen verbeteren. Dat is de ideale voedingsbodem voor een Lean aanpak. Voor medewerkers op de werkvloer is Lean heel toegankelijk en eenvoudig. Verbeteringsprocessen worden niet meer van bovenaf opgelegd, maar komen van gemotiveerde medewerkers. Dat zorgt voor een groot vliegwieleffect. De bottom-up werkwijze vraagt wel een omslag van de manager. Die krijgt een faciliterende rol en moet medewerkers meer ruimte geven om zelfstandig te handelen. Hierbij stelt hij kaders in de vorm van doelstellingen.

Lean: uw organisatie slimmer en slanker

Het is onze drive om organisaties efficiënter in te richten. Knelpunten inzichtelijk, concreet en tastbaar maken zit in ons DNA. Binnen de organisaties waarbij wij betrokken zijn, zien we meestal dat er 10-20% beter (efficiënter) kan worden gewerkt. Wij werken graag met Lean, omdat we hiermee een eenvoudige, maar krachtige methode in handen hebben om de efficiëntie van organisaties te verbeteren en gezonde bedrijfsprestaties te bevorderen. Door financiële bewegingsruimte te geven, door het enthousiasme en de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers te vergroten of door kortere doorlooptijden te realiseren. Met als resultaat: waarde creëren voor uw klanten.


Wat is Lean?

Lean is een wereldwijd bekend organisatieconcept, dat bekend is geworden door grote productiebedrijven als Ford, Toyota en Scania Production Zwolle. Ook in het MKB en in de gezondheidszorg wordt Lean steeds meer toegepast. Het concept is erop gericht continu waarde te creëren en verspillingen weg te werken. Daarbij wordt voortdurend uitgegaan van de klant, voor wie ingevoerde veranderingen een toegevoegde waarde moeten hebben. Onderdeel van de Lean filosofie is het op de werkvloer beter op elkaar afstemmen en in kleine stapjes verbeteren van processen.


Auteur: Ronald Koerhuis

Ronald Koerhuis | FICARE