info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

Lean en innovatie in de zorg versterken elkaar

Lean en Innovatie in de Zorg versterken elkaar!

Wat hebben Lean en Innovatie met elkaar te maken?
Op het eerste gezicht wellicht weinig, maar als je wat verder kijkt is de intentie en het doel van beide hetzelfde:
de kwaliteit van de zorg nóg beter maken en de zorgkosten verlagen.

Lean en Innovatie hebben veel overeenkomsten:

 • samenwerken
 • leren van elkaar en
 • krachten bundelen

Tijdens de bijeenkomst van de Kenniskring ‘Zorg voor Lean’ op 3 oktober jl. werd duidelijk dat Lean en Innovatie elkaar versterken!

Procesverbetering met Lean

Peter Oosten, manager Bedrijfsvoering bij zorgorganisatie Hanzeheerd, heeft aan de hand van een praktijkvoorbeeld een procesverbetering binnen zijn organisatie gepresenteerd.

Onder begeleiding van Jaap Smit van FICARE zijn in korte tijd de knel- en verbeterpunten in het proces in kaart gebracht. Vervolgens zijn de oorzaken daarvan achterhaald en zijn oplossingen bedacht en uitgevoerd. Deze aanpak heeft geresulteerd in een aantal belangrijke opbrengsten:

 • Leidinggevenden en medewerkers hebben hun ‘handen uit de mouwen gestoken’; niet meer praten, maar doen.
 • Medewerkers zeiden “Eindelijk gebeurt er iets”.
 • Het proces werd efficiënter door werkzaamheden op de juiste plaats te laten uitvoeren.
 • Door samen het proces in kaart te brengen is de onderlinge samenwerking verbeterd.

Met deze resultaten heeft Hanzeheerd besloten de aanpak met de Lean-methodiek een vervolg te geven.

Innovatie: Health Innovation Park

Kim Peters, directeur van het Health Innovation Park (HIP) in Zwolle, heeft haar visie op het veranderende zorglandschap gedeeld. Voor welke grote uitdagingen staan we en welke oplossingsrichtingen ziet zij?
Het HIP begeleidt innovatietrajecten in de zorg. Dit doen zij in samenwerking met zorgorganisaties, ondernemers, zorgverzekeraars, kennisinstellingen en overheden.

Aan de hand van een aantal succesvolle praktijkvoorbeelden heeft Kim toegelicht hoe je met innovatie de kwaliteit van de zorg kunt verbeteren en de kosten kunt verlagen. Dat vraagt om anders gaan denken en anders gaan doen. Op zoek gaan naar oplossingen, de juiste partners vinden en doorzetten. Dan blijkt er veel mogelijk. En innovatie in de zorg blijft niet beperkt tot Nederland. In Amerika is 12 jaar geleden het eerste volledig virtuele ziekenhuis gestart. Met als resultaat:

 • Patiënten verblijven 35% korter op de IC
 • 33% minder SEH (Spoed Eisende Hulp) bezoeken
 • 70% minder ziekenhuisopnamen
 • 40 miljoen besparing in twee jaar

En dit alles terwijl een ziekenhuisopname voorkomen wordt, opgenomen patiënten sneller naar huis konden en de tevredenheid onder zorgprofessionals is gestegen.

De bijeenkomst van ‘Zorg voor Lean’ heeft duidelijk gemaakt dat Lean en Innovatie in de Zorg elkaar versterken!
Het is niet of Lean of Innovatie maar ‘EN-EN’.