info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

Woonzorg Flevoland

Klant aan het woord: “Dat typische bestuurdersgedrag laten we bewust achterwege. Pushen werkt averechts.”

John Bos, Woonzorg Flevoland, Interview Lean

De ongeveer achthonderd medewerkers en 250 vrijwilligers van Woonzorg Flevoland werken vanuit de visie dat ze zoveel mogelijk afstemmen op de wensen van hun cliënten en dat kwaliteit van leven en welbevinden belangrijk zijn. De managementlaag is relatief smal, de nadruk ligt op taakvolwassenheid en eigen professionaliteit. Ruim een jaar geleden is Woonzorg Flevoland gestart met Lean. Een interview met John Bos van de Raad van Bestuur over Lean.

FICARE | Zorg LeanspecialWoonzorg Flevoland is een middelgrote organisatie die vier verpleeghuislocaties heeft en thuiszorg en dagbesteding voor oudere en chronisch zieke mensen verzorgt. Daarnaast vervult de organisatie een belangrijke rol in het WMO-aanbod voor 18+ in Lelystad. Woonzorg Flevoland is gevestigd in de jongste provincie van Nederland. Deze provincie krijgt in de komende tijd te maken met een relatief sterke toename van de vergrijzing. Woonzorg Flevoland benut deze groeikansen door uitbreiding van zorglocaties en een nieuw productportfolio.

Lean als extra bagage

‘Wij willen zoveel mogelijk tijd aan onze cliënten besteden. Daarom willen we zo efficiënt mogelijk werken. Het Lean gedachtengoed past erg goed bij ons, het raakt aan onze genen. Ruim een jaar geleden zijn we met Lean gestart. We waren op zoek naar een interim businesscontroller en liepen tegen Ficare aan. Ficare bracht in de vorm van Ronald Koerhuis niet alleen de benodigde controllersvaardigheden mee, maar ook Lean als extra bagage. Lean en financiële/bedrijfskundige ervaring vormen een mooie, natuurlijke combinatie om organisaties te verbeteren. De samenwerking met Ficare ervaar ik als plezierig. Koerhuis maakt van Lean geen hypelancering, maar kiest voor een low profile, stapsgewijze aanpak. Via hem worden nu enkele mensen intern verder opgeleid in het Lean gedachtengoed, zodat we het nog beter kunnen inbedden.’

‘Het moet kunnen en dan kan het meestal wel’

Bottom-up

‘Mijn eigen rol met betrekking tot Lean is faciliterend. Ik breng het gedachtengoed onder de aandacht, creëer groepen en plekken, daag mensen uit. Maar de belangrijkste stappen zetten de medewerkers zelf. Het is geen top-downtraject, integendeel! We zijn begonnen met de administratieve en ondersteunende processen, met name kleinschalige, overzichtelijke projecten. Je geeft daarbij ruimte aan wat eigenlijk al leeft. Medewerkers voelden zich daardoor gehoord. Hun ideeën zijn welkom, de verbeterpunten die zij al lange tijd aandroegen worden nu echt opgepakt. Dat levert enthousiasme en nieuwe energie op. Een ander prettig bijeffect is dat mensen kritischer gaan kijken naar hun eigen functioneren en naar hun rol in het grotere geheel.’

De waarde van Lean

‘We zijn pas een jaar bezig. De resultaten zijn niet meteen klinkende munten, het is vooral een verandering van mindset. Intrinsieke bewustwording, het besef dat je invloed hebt op je werkomgeving en werkdruk, verantwoordelijkheid voor je eigen werk, motivatie, reflectie. Ook leveranciers laten we meedenken om de samenwerking in te richten: vereenvoudigde logistiek en een decentraal bestelpunt voor voeding maken de inkoop van voeding Lean. En ook op het gebied van automatisering werken we aan een zorgorganisatie die state-of-the-art wordt. Voor de thuiszorgactiviteiten gaan we de vele handmatige registraties ondersteunen met smartphones en tablets. Met als resultaat: meer tijd voor de klant.

Natuurlijk, het effect van een deel van de verbeteringen is een reductie van kosten. Maar ik weiger daar meteen een financiële vertaalslag op te maken. Financiële druk opleggen, meteen resultaten willen binnenhalen, is van dat typische bestuurdersgedrag dat juist tegendraads kan werken in de energie die er ontstaat. Als medewerkers processen beter inrichten en daardoor efficiënter werken, moet je hen als bestuurder de ontstane ruimte gunnen en niet meteen in de formatie gaan snijden, om maar een voorbeeld te noemen. Vrijgekomen (personele) capaciteit gebruiken we om de groei in activiteiten te ondersteunen. Veel belangrijker dan meteen in financiële doelen denken is het, dat mensen in alle hoeken van de organisatie de Lean filosofie ontdekken. Waarom doe ik wat ik doe, hoe kan het anders/beter: dat zijn vragen die het eigen werk leuker maken en waarmee je van meer waarde kunt zijn voor je cliënten.’

 

John Bos, Woonzorg Flevoland