info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

Het geld ligt voor het oprapen bij MKB ondernemingen

“Het geld ligt voor het oprapen bij MKB ondernemingen. Ondernemers hebben veel meer financiële mogelijkheden in hun eigen bedrijf dan ze vaak zelf beseffen.” Dat zegt Pascal Uitendaal, directeur van FICARE (‘Financial Care’). Uitendaal constateert dat in maar weinig bedrijven de financiële mogelijkheden optimaal worden benut, terwijl het geld voor het oprapen ligt! “Je zult je verbazen hoeveel ondernemers niet weten waar ze nu staan, laat staan waar ze heen willen. Pas nadat het jaar al lang is afgelopen, weten ze echt hoe hun onderneming gedraaid heeft. Veel te laat dus.”

Ondernemingen hebben veel meer financiële mogelijkheden in hun eigen bedrijf dan ze vaak zelf beseffen.

Ondernemingen die niet (alleen) op ‘onderbuikgevoel’ worden geleid, maar op feiten én waarbij continu op toekomstige ontwikkelingen wordt geanticipeerd, maken het verschil in deze dynamische tijd. “Door het verslappen van de aandacht laten veel bedrijven onnodig geld liggen en verzwakt hun concurrerend vermogen. De wereld om ons heen staat immers niet stil.”

“In de meeste gevallen valt grote winst te behalen door weer de scherpte terug te krijgen, bijvoorbeeld met alert voorraad- & debiteurenbeheer, goed projectmanagement, kostenbeheersing, efficiëntere bedrijfsprocessen, verbeterd inzicht in winstgevendheid per klant- en produktgroep én optimaal beheer van de kasstromen …”

Inzicht, aandacht en actiebereidheid

Uitendaal geeft aan dat 3 ingrediënten het verschil maken: inzicht, aandacht en actiebereidheid. Inzicht in: toekomstplannen, winstgevendheid, bedrijfsprocessen, kasstromen … Daarnaast moet de ondernemer continu aandacht vestigen op de huidige gang van zaken. Niet: achterover leunen, verslappen én denken dat het zo altijd al goed is gegaan. En tenslotte: als ondernemer wat doen met de verkregen inzichten: daadkracht en actiebereidheid zijn nodig om verbeteringen in gang te zetten. Vaak heeft een ondernemer hier een laatste duwtje voor nodig, of iemand die meedenkt.

Heeft u de juiste kennis en ervaring in huis om uw onderneming naar de toekomst te leiden? Een functie die vaak wordt ingevuld door een ervaren hands-on business controller of financieel manager.

“Ons unieke concept maakt het voor MKB-ondernemers mogelijk een zeer ervaren financieel directeur of business controller op parttime- of projectbasis in te schakelen. Onze methode is helder: FICARE neemt de zorgen weg over financiële- en bedrijfseconomische vraagstukken, zodat de ondernemer kan doen waar zij/hij goed in is: ondernemen!” Uitendaal legt uit: “Wij geven ondernemers inzicht en slagkracht, zodat zij kunnen groeien en excelleren. Door onze ervaring zien wij wat nodig is om te verbeteren voordat de vraag aan ons wordt voorgelegd. Als een échte sparringpartner staan wij naast de ondernemer, niet als buitenstaander, maar als teamlid.”

“Wij gaan vóór en mét de algemeen directeur op zoek naar oplossingen waarmee waarde kan worden toegevoegd en denken proactief mee over o.a. strategie, investeringskeuzes, klantbenadering, margeverbetering, cashmanagement, pricing en financiering. Onze toegevoegde waarde is direct zichtbaar.”

Mouwen opstropen en Noordelijke nuchterheid

De FICARE experts hebben jarenlange ervaring in het MKB. Hun vakkennis en ervaring op financieel en bedrijfseconomisch gebied, maakt dat snel de juiste prioriteiten kunnen worden gesteld. “Wij zijn daarnaast niet alleen pure cijferaars, maar kijken ook nadrukkelijk naar de factor mens. Dat is zeker in het MKB belangrijk. Daarbij hebben wij een hands-on instelling en durven beslissingen te nemen. En nog mooier: wij stropen onze mouwen op en voeren zelf ook uit! Alles is gericht op actie en resultaat. Kortom: de nuchtere mentaliteit van het Noorden, ons werkterrein.”

De ondernemer kan de best denkbare financiële kennis in huis halen, maar hoeft daarvoor niet de fulltime kosten te dragen.

Uitendaal vertelt trots: “FICARE heeft al zeer veel MKB-ondernemingen ‘in-control’ gebracht en laten excelleren. Het “permanent betrokken, flexibel inzetbaar”-principe past helemaal in de huidige tijdsgeest. De ondernemer kan de best denkbare financiële kennis in huis halen, maar hoeft daarvoor niet de fulltime kosten te dragen. De tariefstelling van FICARE is uiterst concurrerend door onze zeer lage overhead en het op locatie werken bij de ondernemer.”

Ficare FiScan

U wilt natuurlijk ook weten wat het verbeterpotentieel is van uw onderneming, zonder lange rapporten, maar heel concreet: wat kost het en wat levert het mij op? FICARE heeft daarom de ‘FiScan’ ontwikkeld, een uiterst slimme en bovenal praktische methode om snel de verbeterpunten voor uw onderneming inzichtelijk te maken. “Wij maken in slechts enkele dagen een ‘foto’ van de huidige situatie van uw onderneming en zullen u vervolgens concrete verbeterpunten en oplossingen aangeven. Kortom: wat levert het u op. Wij hebben altijd het einddoel voor ogen: uw organisatie ‘in control’ en slank & slagvaardig. Met als resultaat: hogere winst, snellere groei én klaar voor de toekomst.”

 

Volledig artikel: Geld ligt voor het oprapen bij MKB >>

Geld voor het oprapen | FICARE | Pascal Uitendaal

>> Deze reportage is opgenomen in de december-uitgave van ‘Het Ondernemersbelang’