info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

Aanmaning openstaande rekening

Geldschieters krijgen meer bescherming bij verstrekken noodkrediet

Wetswijziging moet financiering bedrijven in nood vergemakkelijken.

Banken en andere financiers die een onderneming in zwaar weer een noodkrediet verstrekken, hoeven straks niet meer te vrezen dat zij het onderpand kwijt zijn als het bedrijf toch failliet gaat. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dit regelen als onderdeel van een grote herziening van de faillissementswetgeving.

Het voorstel wordt vandaag ter consultatie naar onder meer de werkgeversorganisaties en de vereniging van rechters gestuurd.

MKB Noodkrediet

Het doel is om geldschieters minder huiverig te maken voor het geven van een noodkrediet in de periode dat een bedrijf met zijn crediteuren onderhandelt over een schuldsanering en reorganisatie. De onderneming verkeert op zo’n moment in ernstige financiële moeilijkheden en heeft vaak dringend een overbruggingskrediet nodig tot er een akkoord is.

Voor geldschieters is een dergelijke kredietverstrekking echter erg risicovol, omdat een onderneming op het randje van een faillissement balanceert en het nog niet duidelijk is of het overleg tot een deal over schuldsanering leidt. De financiers vragen dan ook vaak een zekerheidsstelling voor hun noodkrediet, zoals een pand of hypotheekrecht.

Het probleem is dat de curator, als het toch niet tot een akkoord en dus tot een faillissement komt, nu die zekerheidsstelling nog kan terugdraaien. Het idee is dat er zodoende meer geld of onderpand overblijft om onder de andere, oude schuldeisers te verdelen.

Opstelten noemt het echter ‘onwenselijk’ dat de verschaffer van het risicovolle noodkrediet met lege handen achterblijft.
Hij wijst erop dat alle crediteuren immers profiteren van het noodkrediet als het wel tot een akkoord komt en een bankroet wordt afgewend. Daarom wil hij de positie van de financiers van noodkredieten versterken. De wetswijziging moet hen minder terughoudendheid maken met het verstrekken ervan.

De minister komt hiermee ook tegemoet aan de Europese Commissie die dit voorjaar de lidstaten aanspoorde de positie van de verschaffers van nieuw krediet te verbeteren.

Modernisering faillissementswet

Opstelten wil het daarnaast mogelijk maken dat banken, na toestemming van de rechter, voorgeschoten bedragen verrekenen met de rekening-courant van een bedrijf. Nu is dat nog verboden. Maar banken beklagen zich erover dat dit het vrijwel onmogelijk maakt om een bedrijf na aanstelling van een curator nog te blijven financieren. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met het voorstel.
De NVB vindt verder dat het voorontwerp een goede bijdrage levert aan de modernisering van de faillissementswet.. Copyright © Het Financieele Dagblad, 2014