info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

De financial van morgen | FICARE

De financial van morgen

Onze samenleving verandert snel. Dit eist van organisaties dat ze snel kunnen meebewegen.

Een van de factoren voor bedrijfssucces is het financieel management.
De financial vormt het cement tussen strategie, processen, systemen en de uiteindelijke financiële resultaten. Dat vraagt om andere hard- en soft skills dan voorheen.

Ficare ziet de volgende vakinhoudelijke ontwikkelingen:

1. Veranderende hard skills

Strategische bijdrage – De ondernemer maakt met de marketingafdeling de mooiste plannen. Voor de verschillende scenario’s in die plannen levert de financial de financiële onderbouwing, en vormt hij een oordeel over de financiële haalbaarheid. In de meeste gevallen zijn de financiële middelen immers schaars en kunnen uiteindelijk alleen de beste renderende voorstellen doorgaan. De financial durft dus ook tegengas te geven.
Zijn constructieve bijdrage is wezenlijk.

Verdienmodel – De financial levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het verdienmodel van de organisatie. Welke markt en welk producten- en dienstenportfolio draagt het meest bij aan waardecreatie (winstgevendheid) van de organisatie, of aan de maatschappelijke doelen die de organisatie heeft gesteld? De financial helpt de organisatie hierin de juiste keuzes te maken.

 

“Onze samenleving verandert snel.
Dit eist van organisaties dat ze snel kunnen meebewegen”

 

Startups – In de afgelopen jaren zijn we steeds vaker betrokken bij startups. De financial bewijst hier zijn waarde door aan te tonen dat sprake is van een levensvatbaar verdienmodel met een groot potentieel. Met de ervaring en connecties van het financieel management wordt groeikapitaal aangetrokken bij diverse financiers, zoals banken en Private Equity, en via crowdfunding.

Van detaillist naar generalist – De financial is geen detaillist meer, maar steeds meer een generalist. Hij gebruikt niet alleen de data uit eigen organisatie, maar ook apps die big data genereren om trends te ontdekken. De financial is bij uitstek degene die dergelijke processen faciliteert en gebruikt in onderbouwingen van beslissingen. In de komende jaren zullen big data een geweldige vlucht nemen in de informatievoorziening.
Met beschikbare data kan een organisatie sneller schakelen om de concurrentie voor te zijn of om te anticiperen op risico’s.

2. Veranderende soft skills

Open blik – De financial van nu is naar buiten gericht. Net als zijn collega CEO moet hij weten wat in zijn omgeving zich afspeelt. Zijn risico’s spelen zich niet meer alleen in het bedrijf af, maar komen veelal van buiten. Hij taxeert deze en acteert daarop.

Communicatief – De controller zit direct aan tafel bij het bestuur en de ondernemer. Daar worden de beslissingen genomen. Hij denkt proactief mee en praat mee over kansen en mogelijkheden. Waar nodig durft hij een tegengeluid te laten horen. Deze rol vraagt om communicatieve vaardigheden en het vermogen tot inleven in je gesprekspartners. Zo wordt de controller businesspartner en komen de beste beslissingen tot stand.