info@ficare.nl
(0592) 76 21 21

Single Blog Title

This is a single blog caption

Nieuws

Crowdfunding FICARE

Financieren zonder hulp van de bank

Zoals de naam al zegt, crowdfunding is geld ophalen bij het publiek, de crowd. Het is een relatief nieuwe vorm van financieren zonder tussenkomst van banken: de lener heeft direct contact met de geldverstrekkers. De laatste jaren komt er, onder meer door een terughoudend beleid bij banken, meer aandacht voor deze manier van alternatief financieren. Hoe kunt u via crowdfunding geld lenen óf investeren? Waarop moet u letten?

Er zijn diverse redenen om voor crowdfunding te kiezen. Niet alleen zijn banken steeds minder toeschietelijk bij het verstrekken van leningen, maar ook uit marketingoogpunt kan crowdfunding voordelig zijn. U krijgt de kans veel investeerders direct bij uw bedrijf te betrekken en ze te belonen met bijvoorbeeld kortingen, gratis producten of andere incentives. De totale investering wordt meestal bijeengebracht door een groot aantal investeerders, die bijvoorbeeld vanaf € 100 mee kunnen doen. Elke investeerder belonen gaat wellicht wat ver, maar u kunt aannemen dat deze investeerders meer betrokken zijn dan  en bankier bij hun investering. De investeerders zijn vaak verenigd in een zogenaamde informele vereniging. Ook speelt sociale media een grote rol in het aantrekken en informeren van investeerders.

Vorm crowdfunding

Crowdfunding kan op diverse manieren worden vormgegeven: door het verstrekken van leningen (vreemd vermogen), door het verschaffen van aandelenkapitaal (eigen vermogen) of door donaties (giften). De meest voorkomende variant in Nederland is het verschaffen van vreemd vermogen.

Stapelen

Crowdfunding kan onderdeel zijn van een financieringspakket. Een deel eigen geld is nodig om vertrouwen te geven, ook aan de crowd investeerders. Een
tweede laag van de financiering kan een reguliere bancaire lening zijn. Meestal is een bancaire lening wel goedkoper dan crowdfunding, maar gelimiteerd tot bijvoorbeeld een bedrag waarvoor zekerheid aanwezig is. De derde schil in de financiering is dan crowdfunding. Deze laatste schil vergt geen harde zekerheden zoals pand- of hypotheekrecht, maar daar staat dan wel vaak een hogere rente tegenover.

Voorwaarden

Als u denkt dat er voor crowdfunding geen voorwaarden gelden, heeft u het mis. Omdat er veel investeerders zij, is het lastig echte zekerheden te verstrekken. Daarom zijn er andere manieren om vooraf waarborgen in te bouwen. Zo is er een vrij stringent incassobeleid met oplopende kosten bij niet-betaling en bent u vanuit privé hoofdelijk aansprakelijk, vaak zelfs in het geval van een bv. Rente De rente op een lening kunt u min of meer zelf bepalen. Voor elke lening stelt het crowdfunding platform een risicoprofiel op, variërend van defensief tot zeer speculatief. Dat laatste geldt onder meer voor starters. Daarnaast geven de meeste platforms een kredietrating af. Deze twee factoren geven een indicatie voor de te vragen rente. Over het algemeen ligt de rente tussen de zes tot negen procent per jaar. Daarnaast worden kosten berekend voor de tussenpersoon (het platform), die bestaan uit een plaatsings- en onderzoeksfee van enkele honderden euro’s en een succesfee bij volledige plaatsing van twee tot vijf procent. De looptijd varieert van 12 tot 60 maanden. Let er op dat de succesfee bij sommige platforms afhankelijk is van de looptijd: bij een langere looptijd betaalt u meer succesfee, zodat de effectieve rente nog hoger wordt.

Businessplan

Om in aanmerking te komen voor een lening moet er een gedegen businessplan worden overlegd, onderbouwd met relevante jaarcijfers, privéaangiften inkomstenbelasting, BKR-opgave enzovoorts. Daarnaast is het vaak vereist dat de lener de Nederlandse nationaliteit heeft en in Nederland is gevestigd. De mogelijkheid bestaat een adviseur bij het opstellen van de aanvraag en het businessplan te betrekken. Als u dit zichtbaar maakt in de openbare aanvraag leidt dit tot meer vertrouwen van investeerders in de opgestelde plannen. In de openbare aanvraag moet u een toelichting geven op het project en de lener, waarbij u als lener aangeeft waarom u geld nodig heeft, waarom u dat via crowdfunding wilt ophalen en hoe u terugbetaling waarborgt.

Platforms

Er zijn in Nederland een aantal crowdfunding platforms aanwezig. Sommige richten zich met name op starters (zoals Leapfunder), op duurzaamheid (zoals Share2Start) , anderen zijn breder en richten zich ook op particulieren die herfinanciering zoeken (zoals geldvoorelkaar). Elk platform heeft zijn eigen voorwaarden, al liggen deze redelijk bij elkaar in de buurt. De verwachting is dat ook Kickstarter (het eerst grote Amerikaanse platform) binnen niet al te lange tijd in Nederland zijn opwachting maakt. De platforms zijn zelf geen risicodragende partij in de financiering. Zij bemiddelen bij de totstandkoming van de lening, incasseren en betalen weer uit. Daarnaast beoordelen ze de financieringsaanvraag en zorgen voor een kredietrating. Voor deze werkzaamheden brengen zij de onderzoeks- en succesfee in rekening.

Investeren

Investeren via crowdfunding is leuk om te doen en over het algemeen levert het een goede rente op. Door de betrokkenheid van investeerders bij de onderneming
ligt er een sociale druk op de leners om de lening terug te betalen. De terugbetalingspercentages zijn dan ook relatief hoog, maar er is zeker een risico. Dat risico ligt niet bij de platforms maar bij de investeerders, en het is nog maar de vraag wat er gebeurt bij een faillissement van een crowdfunding platform: dat maakt het contact tussen lener en investeerder moeilijk. Bij de meeste platforms kunt u vanaf een gering minimumbedrag (€ 10 tot € 100) al bijdragen aan de verwezenlijking van een privé of zakelijk initiatief. Meestal ontvangt maandelijks rente en aflossing.

Divers

Crowdfunding begon als financieringsbron voor artiesten. In de Verenigde Staten is dit nog steeds een groot aandeel, maar in Nederland is het aantal kredietaanvragen erg divers. Er zijn aanvragen voor particulieren die willen herfinancieren of op vakantie willen (afgezien van de vraag of het verstandig is daarvoor te lenen), er zijn aanvragen van startende ondernemers en van bestaande ondernemingen met tijdelijke kredietbehoeften. Voor elk wat wils. Crowdfunding is een relatief nieuwe manier van investeren en lenen, met veel positieve aspecten, maar nog niet zonder risico’s. Ga daarom niet over één nacht ijs en zorg voor een gedegen en aansprekend plan.

Auteur: drs. Frits Gielens RA